Λειτουργική Αδειοδότηση Λιμένα Πλαταμώνα καθώς και πλήρη αδειοδότηση καταστήματος μπροστά στον Λιμένα